Лятна академия по време на пандемия

Въпреки неочакваните трудности, пред които COVID-19 изправи целия свят, Лятна СТАРТ академия все пак отвори вратите и както винаги с огромно вълнение посрещна своите ученици. Лятната академия се проведе в общо три седмици през месец юли под надслов „Малки истории за големи хора“. В академията се включиха 40 деца, които всеки ден се изправяха пред академични предизвикателства по математика и български език и развиваха своите умения за работа в екип и говорене пред публика.

Изданието през 2020 година беше проведено припри спазване на необходимите епидемиологични мерки. Общият брой участници в академията беше намален, за да спазим изискванията за физическо дистанциране. Осигурихме дезинфекция и често проветряване на помещенията, разминаване в междучасията на групите, носене на лични предпазни средства от участниците. Повечето занятия се провеждаха на открито в двора на сградата.

.

 

 

 

 

Децата влязоха в ролята на етнолози и културолози и събраха интересни истории за квартал „Факултета“ и за видни представители на  своите родове. Събраните материали бяха включени в интерактивната карта на сайта www.myhistory.bg, като по този начин Лятна СТАРТ академия стана партньор на доброволческата инициатива TimeHeroes.

Лятна СТАРТ академия даде своя скромен принос и към проекта “Да разбираш езика на училището”, който цели да подпомогне работата с деца билингви чрез създаване на диагностика и подходящи учебни материали за допълнително обучение по български език на ученици в начална степен. Проектът се осъществява от началото на 2020 г. от партньорската ни организация “Заедно в час”, съвместно със сдружение EducArt. С учениците в Лятна СТАРТ академия апробирахме диагностиката за начален етап, създадена от д-р Анастасия Новикова и Вяра Михайлова, специалисти по ранно двуезично развитие.