Тестване и споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище

Проект “Тестване и развитие на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище” се провежда през 2017г. по идея на нашия екип от сдружение “ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА” като водещ партньор, фондация “Заедно в час”, фондация “Здраве и социално развитие” и Столична община, район “Красна поляна”. Финансирането е осигурено от програма „Европа“  на Столична община.

Цел на проекта е изграждане на ефективно и продуктивно партньорство със структурите на район “Красна поляна” за изпълнение на стратегията за образование на Столичната община във връзка с превенцията на отпадането от училище и достъпа до образование на деца от уязвими групи. Чрез проекта осигурихме на 60 възможност да получат допълнителна подкрепа по български език и математика и да развият своите умения. Специфична цел на проекта е да осигури достъп добри образователни практики на представители на училищни екипи, граждански организации и други заинтересовани страни в район “Красна поляна” и Община Столична.

Като част от проекта в кв. ”Факултета“ беше организирано триседмично всекидневно лятно училище. По време на академията тествахме разработен от нас иновативен модел на обучение, включващ работа по ниво на предметното знание, вместо работа в класове, разделени по възраст. Планираната организация на учебния процес включваше разпределение на децата в малки групи по ниво на техните знания и умения, създаване на личен план за развитие на всеки ученик и регулярно проследяване на напредъка по него, работа на двама учители в тандем във всяка група, работа с личен ментор по групов или индивидуален проект, повишаване на мотивацията за учене чрез създаване на лична връзка с учениците и с различни заинтересовани страни в квартала (родители, треньори, формални и неформални институции).

След приключване на Лятната академия извършихме анализ на резултатите на ученците и цялостната организация и осъществяване на академията. Съберахме и описахме добрите практики, които доведоха до най-съществен напредък при учениците по предметно знание и по развиване на личностни качества.

Повече подробност за проекта може да прочетете тук.