Споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище

Топло-топло от печатницата излезе малкото книжното издание, с което споделяме опита си по проекта „Тестване и споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище“, който се осъществява с подкрепата […]