11.11.2017 – Покана за среща с екипа на „Лятна СТАРТ академия“

Скъпи приятели,

на 11.11.2017 г. от 12:00 ч. в сградата 144 СУ „Народни будители“ екипът ни ще сподели опита си по проект „Тестване и споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище“, осъществен с финансовата подкрепа на СО, Програма Европа 2017.

Ще поговорим за работата с ученици, които срещат затруднения с усвояването на учебния материал, показват ниски резултати на външните оценявания, нямат мотивация за учене или са в риск от отпадане от образователната система. Ще ви разкажем за преживяното в нашата Лятната СТАРТ академия и ще споделим добри практики от класните стаи.

Заповядайте!

TeemMeeting

Събитието се организира от фондация „Заедно в час“.