Споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище

Топло-топло от печатницата излезе малкото книжното издание, с което споделяме опита си по проекта „Тестване и споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище“, който се осъществява с подкрепата на СО, Програма Европа 2017 от сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“.
Благодарим на партньорите ни от фондация „Здраве и социално развитие“, фондация „Заедно в час“ и СО, район „Красна поляна“.

Линк към електронния вариант на документа ето тук!

В документа ще прочетете за предизвикателството Лятна СТАРТ академия“: как достигнахме до децата и родителите, как организирахме учебния процес, как подредохме класните стаи, кои добри практики и стратегии набелязахме, какви резултати постигнахме с децата. И още: интервю с двама от нашите учители, мнения от учениците и малко снимки от класните стаи 🙂

Приятно четене!

Споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище“

Топло-топло от печатницата излезе малко книжно издание, в което споделяме опита си по проект „Тестване и споделяне на иновативни практики при работа с деца в риск от отпадане от училище“, осъществен с подкрепата на Столична община, Програма Европа 2017 от сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА“. Благодарим на партньорите ни фондация „Здраве и социално развитие“, фондация „Заедно в час“ и СО, район „Красна поляна“.

Линк към електронния вариант на документа ето тук!

В него разказваме за преживяването „Лятна СТАРТ академия“ – как достигнахме до нуждаещите се деца, как организирахме учебния процес, как подредихме класните стаи, кои добри практики и стратегии набелязахме, какви резултати постигнахме с децата… Ще откриете още интервю с нашите учители и, разбира се, снимки от класните стаи! 🙂

Приятно четене!