Март 2017

В началото на 2017 г. заедно с нашите партньори от ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА участвахме по Програма “Европа” на Столична община, която осигурява проектно финансиране за граждански идеи и инициативи и насърчава участието на столичани в работата за града.

Нашият проект за триседмична лятна академия в квартал „Факултета“ в София беше одобрен по първа приоритетна област. Тя е насочена към подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата.

Очаквайте новини от Лятна СТАРТ Академия през август!