Април 2017

Регистрирахме се!!! СТАРТ АКАДЕМИЯ СОФИЯ вече официално е неправителствена организация, която си поставя за цел да развива знания, умения и нагласи на ученици и младежи, да ги мотивира и насърчава за постигне на високи академични и личностни резултати.

____

Нашият екип беше поканен да уаства в педагогическия форум “Иновативното училище” и да представи своя модел за иновативно училище. Форумът се проведе на 10-13 април във Велинград. Бяха представени реализирани български модели на иновативни училища от близкото минало, работещи и в момента български училищни модели и конкурсни разработки на иновативни модели от конкурсите на МОН и на Професионален Форум за Образованието.

А най-ценното беше, че имахме възможност да споделим опит, идеи и вдъхновение с хора, които имат визия за образователни иновации и споделят нашето виждане, че всяко дете може да бъде успешно.