Нашата мисия

mission

СТАРТ АКАДЕМИЯ СОФИЯ е неправителствена организация, която си поставя за цел да развива знания, умения и нагласи на ученици и младежи, да ги мотивира и насърчава за постигне на високи академични и личностни резултати. Вярваме, че всички деца могат и заслужават да имат своя успешен старт в живота! А важен фактор за това е доброто и качествено образование, което им помага да се развият като личности.

 

За съжаление далеч не всички деца в България имат достъп до качествено образование. Децата от бедните общности показват все по-ниски резултати спрямо връстниците си от по-заможните семейства, а образователното неравенство у нас е твърде голямо и се доближава до това в развиващите се страни. Затова и нашата дейност е фокусирана върху работа с деца, отпаднали от училище или в риск от отпадане от училище, деца и младежи в неравностойно икономическо положение и от маргинализирани групи.

Вярваме, че заедно можем да постигнем много!