Съботно училище

“Съботното училище” просъществува в периода от октомври до май през учебните 2015/2016 и 2016/2017 години. Нашият екип започна работа в сградата на 75 ОУ “Тодор Каблешков” в кв. „Факултета” по покана на местна религиозна общност, а втората година продължихме организацията на уроците сами.

Осигурихме възможност за над 50 деца с обучителни трудности да посещават допълнителни учебни часове по български език и математика, като от тях близо 20 не пропуснаха нито една учебна седмица. Те постигнаха значителен академичен напредък, доказан чрез регулярно проследяване на уменията по предметите.

Всички ученици показаха развитие по отношение на социалните си умения и дисциплината в клас, проследено чрез специален тракер за поведение. Съботното училище даде възможност децата да учат и да се забавляват, да намерят нови приятели и успешни ролеви модели в лицата на учителите, да развиват различни умения в безопасна за тях среда.

Приложеният снимков материал бегло илюстрира работата и атмосферата в клас