Съботно училище

Съботно училище

Цели:

Връщане в училище на отпадналите ученици, посещаващи Съботното училище.

Създаване на образователни възможности за деца в неравностойно положение.

Развиване на социалните и т.нар. “меки” умения.

Нашето Съботно училище осигурява възможност на деца от столичния квартал „Факултета“ всяка седмица да посещават допълнителни учебни часове по български език и математика.

Преобладаващата част от децата са отпаднали от образователната система, а тези, които посещават училище, имат сериозни пропуски по отношение на четивната, математическата и функционалната грамотност. Причините за това са различни – част от семействата са с много нисък социален статус и живеят под прага на бедността – нямат дом, топла вода, електричество. Друга част от учениците не посещават училище, тъй като местата в единственото училище във “Факултета” са ограничени, а някои от семействата не позволяват децата да учат извън квартала. Това е свързано както с допълнителни разходи за родителите, така и с притеснението, че учениците ще бъдат обект на дискриминация. Не на последно място, за голяма част от семействата в ромската махала образованието не представлява ценност.

Съботното училище дава възможност на тези деца да учат, да намерят нови приятели и успешни ролеви модели в лицата на учителите, да развиват различни умения и да се забавляват в безопасна за тях среда.

Часовете се провеждат в сградата на общинското 75 ОУ “Тодор Каблешков“, а обучението се осигурява от група учители и алумни на “Заедно в час”.

Учебните материали за всички ученици, необходими за стартирането на проекта, са осигурени благодарение на доброволци и организации, подкрепящи проекта.